Aktif İlaç Hammaddeleri (API)

Ayrıca son yıllarda çeşitli alanlar icin Aktif ilaç bileşenlerinin tedariği konusunda calışmalar yürütmekteyiz:

  • Onkolojik tedaviler ve yan etkilerini engelleyici,
  • Hormonsal tedavilerde,
  • veya genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan APIler.